Welkom op de site van de Boslust

Op deze website vindt u veel informatie met betrekking tot de Boslust; school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. De menu's hierboven navigeren u naar de verschillende pagina's. Voor ouders/verzorgers en belangstellenden zijn er artikelen en foto’s vanuit de groepen. Het personeel van de school kan inloggen om zodoende toegang te krijgen tot de vele documenten. Daarnaast geeft deze website veel algemene informatie aangaande de school.

 

Hieronder de 4 meest recente artikelen op deze website. Onder de verschillende menu's vindt u de oudere artikelen.

sportdag

De foto's van de sportdag staan op de website!

VSO Sportdag 2016

2016

Schoolreisje naar de Beerze bulten

Schoolreisje SO3

VSO TP op kamp

De kamp foto's van VSO TP staan op de website.

Kamp foto's VSO TP

OPEN HUIS

De school en zijn leerlingen

De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden.  Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zowel op het gebied van het leren zijn, alsmede op het gebied van de sociale vaardig-heden. Bij elke leerling past zijn/haar eigen verhaal. Wel is het bij de leerlingen van de Boslust duidelijk dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben.

We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden. De school is bestemd voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar.

 

De school heeft twee locaties:

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie aan de Jhr. Repelaerlaan te Ommen wordt eerdaags afgebroken om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw. Dit betekent dat de hooflocatie tijdelijk zich elders bevindt. In Dedemsvaart is aan de Langewijk een voormalig schoolgebouw voor voortgezet onderwijs in gebruik genomen. De volgende ruimten zijn In dit ruime pand aanwezig:

- leslokalen SO en VSO  - structuurgroep
- inpandig schoolplein - snoezelruimte
- praktijklokalen (koken/ huishoudkunde en groenbewerking) - gymnastiekzaal
- ruimte voor interne stage - nevenruimten voor ondersteunende diensten

 

Dependance

Op de dependance zitten vijf groepen van het VSO-Theorie/Praktijk-afdeling. Deze groepen beschikken elk over een eigen leslokaal. Naast deze leslokalen is er een technieklokaal, een keuken en een huishoudlokaal. Het stage-bureau van de gehele Boslust, zowel voor de VSO P-afdeling alsmede de VSO T/P-afdeling is gevestigd in deze dependance.

 

  De Boslust promo geeft in ruim een kwartier een goed beeld van de School

 

 

Via onderstaande knoppen kunt u meer lezen over de visie en organisatie van de Boslust

 

  Missie/visie       De organisatie van de school

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

   

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila

 

De Boslust werkt samen met Fysiotherapie De Carrousel. Klik op het logo om de site van de Carrousel te bezoeken.

fysiocarrousel

 

Boslust via twitter