Welkom op de site van de Boslust

Op deze website vindt u veel informatie met betrekking tot de Boslust; school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. De menu's hierboven navigeren u naar de verschillende pagina's. Voor ouders/verzorgers en belangstellenden zijn er artikelen en foto’s vanuit de groepen. Het personeel van de school kan inloggen om zodoende toegang te krijgen tot de vele documenten. Daarnaast geeft deze website veel algemene informatie aangaande de school.

 

Hieronder de 4 meest recente artikelen op deze website. Onder de verschillende menu's vindt u de oudere artikelen.

opa en oma

SO Rood bezoekt Nee he, opa en oma kwijt.

Nee he!

2017

Foto's schoolreis VSO P

Wildlands Emmen

fietsen

Zes leerlingen zijn dit jaar geslaagd voor hun verkeersexamen!

Fietsexamen VSO TP

De Drentse koe

SO blauw op schoolreis

De Drentse koe

De school en zijn leerlingen

De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden.  Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zowel op het gebied van het leren zijn, alsmede op het gebied van de sociale vaardig-heden. Bij elke leerling past zijn/haar eigen verhaal. Wel is het bij de leerlingen van de Boslust duidelijk dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben.

We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden. De school is bestemd voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar.

 

De school heeft twee locaties:

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie is sinds september 2016 (weer)ondergebracht aan de Jhr. Repelaerlaan 2 te Ommen. Op deze hoofdlocatie zijn de SO afdeling en de P-groepen uit de VSO afdeling ondergebracht.
Het nieuwe gebouw heeft de vorm van een hoofdletter H, met aan de ene kant van deze H de SO-groepen gesitueerd en aan de andere kant de VSO P-groepen. Het middenstuk van de H wordt in gebruik genomen door een gymnastieklokaal, een watergewenningsbad en een grote gemeenschappelijke hal. Het gebouw kent geen drempels, heeft brede gangen en is daarmee rolstoelvriendelijk.

In het gebouw zijn de volgende ruimtenondergebracht:

1 vaklokaal huishoudkunde 1 snoezelkamer
1 vaklokaal algemene technieken 1 teamkamer
2 multifunctionele ruimten 3 toiletruimten voor minder validen
2 time-out ruimten 5 kantoor- cq. spreekruimten
1 watergewenning bad 1 gymzaal
10 leslokalen (met elk een plusruimte en een

aangrenzende toiletruimte)

1 orthotheek

 
Het buitenterrein kent twee speelplaatsen; één voor de SO-groepen en één voor de VSO-groepen. Dit buitenterrein is van een hekwerk voorzien. Hier is ruimte voor buitenspel, zowel voor kinderen die interesse hebben in het actieve spel, alsmede voor hen die aan een rolstoel gebonden zijn. De inrichting van de speelplaats in mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van diverse sponsoren.

 

Dependance

Op de dependance zitten vier groepen van het VSO-Theorie/Praktijk-afdeling. Deze groepen beschikken elk over een eigen leslokaal. Naast deze leslokalen is er een technieklokaal, een keuken en een huishoudlokaal. Het stage-bureau van de gehele Boslust, zowel voor de VSO P-afdeling alsmede de VSO T/P-afdeling is gevestigd in deze dependance.

 

  De Boslust promo geeft in ruim een kwartier een goed beeld van de School

 

 

Via onderstaande knoppen kunt u meer lezen over de visie en organisatie van de Boslust

 

  Missie/visie       De organisatie van de school

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

   

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila

 

De Boslust werkt samen met Fysiotherapie De Carrousel. Klik op het logo om de site van de Carrousel te bezoeken.

fysiocarrousel