Dinsdag 20 juni tekenden Vechtdal College Dedemsvaart en Boslust Ommen de  overeenkomst voor de start van een integatieklas per 1 augustus 2017. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring VSO volgen de komende jaren lessen op enerzijds het Vechtdal College en anderzijds op VSO Boslust, dit met als doel samen leren en integreren.

Deze vorm van onderwijs is mogelijk binnen de symbiose-wetgeving.

De verwachting is dat de groepsgrootte uitkomt op 7 leerlingen. De leerlingen volgen 3 dagen onderwijs op het Vechtdal College en 2 dagen op de Boslust. Speciaal opgeleide docenten begeleiden de klas. Naast het volgen van lessen samen met reguliere leerlingen, hebben de leerlingen van de integratieklas les in een eigen klaslokaal. Het lesmateriaal is afgestemd op hun behoeften en ontwikkeling.

Bundelen van expertise

Door het bundelen van de onderwijs-expertise van beide scholen, is meer maatwerk voor deze leerlingen mogelijk, waarmee zij goed worden voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Tweede keer integratieklas

In 2013 had het Vechtdal College ook een integatieklas met leerlingen van de Boslust. Dat was toen een unieke samenwerking in Nederland. De ervaringen waren toen heel positief. De laatste jaren was de instroom voor het starten van een tweede klas ontoereikend. Wel hebben individuele leerlingen vanuit VSO Boslust meegedraaid in het onderwijs op het Vechtdal College.

Voor meer informatie over de integratieklas kunt u contact opnemen met het Vechtdal College Dedemsvaart of VSO Boslust Ommen.

intergratieklas2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • dhr. J. Buijse, coördinerend teamleider van het Vechtdal College Dedemsvaart, tel:0523-612433
  • dhr. A. Grolleman, directeur Boslust, tel:0529-769053