Onderwijscentrum de Twijn biedt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/ of leerlingen met een meervoudige beperking en is geclusterd in een afdeling SO (leerlingen van 4-12 jaar) en VSO (leerlingen van 12-20 jaar). Ook langdurig zieke leerlingen zijn welkom op onze school. Leerlingen met een lichamelijke of motorische beperking in het reguliere onderwijs worden begeleid middels ambulante begeleiding.  Ons onderwijscentrum valt onder de verantwoordelijkheid van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.