Aquila heeft 4 schoollocaties van drie verschillende schoolsoorten:

  • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
  • (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 (SO en VSO ZMLK)
  • Praktijkonderwijs (PrO)

Alle scholen bieden ruimte voor leren. Zowel aan de leerling als aan de medewerker.

Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het regulier basisonderwijs of het regulier voortgezet onderwijs niet kunnen volgen. De stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die aangesloten zijn bij de stichting.

logoaquila

Zij verzorgt met zeer gemotiveerd en gespecialiseerd personeel onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

Het motto van de stichting Aquila is: Jouw talent heeft toekomst!