Omschrijving Locatie: 

Even buiten Ommen, ligt de Wijngaard ‘de Varsenerhof’ van eigenaren Johan en Geertruida Grootens. Naast de wijngaard, verbouwen ze ook diverse andere gewassen, waar ze zelf weer producten als jam, vruchtensap etc. van maken. Deze streek producten worden op verschillende locaties verkocht.  

Varsenerhofschoffelen

  • Oriënterende  begeleide stage: Kennismaken met verschillende praktische vaardigheden t.a.v.  groentechniek, etiketten plakken. 
  • Begeleide Voorbereidende-/ uitstroomstage: Oefenen van vakspecifieke vaardigheden  en werknemersvaardigheden 
  • Productie- werkzaamheden:  Periodes in overleg. 
  • 1 dagdeel per week Groen en 1 dagdeel per week Productie Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: 

  • Groen: schoffelen, harken, snoeien, opruimen 
  • ‘Stickers plakken’ : Op de jampotjes etc. moeten datumstickers en etiketten met productinfo worden geplakt. Ook kunnen er andere werkzaamheden zoals bijv. walnoten kraken, appels schillen worden gedaan.