• bannerbasisso3.jpg
 • bannerbasisso4.jpg
 • bannerso2.jpg
 • bannerso4.jpg

Welkom op de SO

Hier vind u alle info met betrekking tot de SO stroom van onze school

In de gele menu balk vind je verschillende items over de schooltijden, vakanties, foto’s en nog veel meer.

Hieronder de 3 meest recente artikelen van de SO. Onder het menu nieuws vindt u de oudere artikelen.
Foto's schoolfeest

Foto's schoolfeest

Bekijk hier de foto's van het schoolfeest Read More
Foto's Kerstwandeling

Foto's Kerstwandeling

Afgelopen woensdag hebben we een gezellige Kerstwandeling gehad op de Boslust. Nog even nagenieten van Read More
De Post

De Post

In SO rood werken we over ‘de Post’. We hebben een bezoek gebracht aan het Read More
 • 1

Doelgroep

In het Speciaal Onderwijs (SO) bieden wij een plek voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau.

We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.

 • Aanmelding en toelating
 • Onderwijsaanbod
 • Organisatie
 • Uitstroom

Voorafgaande aan de aanmelding en eventuele plaatsing is er een kennismakingsgesprek op school. Voor dit kennismakingsgesprek kan er contact worden opgenomen met de school. 

Zodra ouders/verzorgers de wens uitspreken hun zoon/dochter te plaatsen op de Boslust zal er via het samenwerkingsverband waartoe u als ouder behoort een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd.
Deze aanvraag TLV vindt plaats via de Boslust of via huidige school/dagbesteding.

 • Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
 • Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 • Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor de CED leerlijnen waarin de kerndoelen van zeer moeilijk lerend onderwijs zijn opgenomen.

Een leerlijn is een opbouw van subdoelen (kleine stapjes) die leiden naar een einddoel. Een leerlijn geeft aan welke doelen realistisch zijn voor een kind van een bepaalde ontwikkelingsleeftijd.
Doelen worden opgesteld en geformuleerd in een groepsplan, waardoor de leerling onderwijs op maat krijgt aangeboden. Onze plannen, waaronder het Ontwikkelings Perspectiefplan (OP) zijn gemaakt op basis van deze CED-leerlijnen.

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen.
Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten; we geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Als een leerling is toegelaten, wordt hij of zij (meestal naar leeftijd) in één van de groepen van SO geplaatst.
Het SO heeft zeven groepen van ongeveer 10 a 12 leerlingen.

De groepen in het SO worden aangeduid met een kleur:

 • SO blauw (leerjaar 1 t/m 3)
 • SO geel (leerjaar 3 t/m 4)
 • SO rood (leerjaar 4 t/m 6)
 • SO groen (leerjaar 6 t/m 7)
 • SO oranje (leerjaar 7 t/m 8)
 • SO wit (leerjaar 7 t/m 8)
 • SO paars Specifieke onderwijsgroep (alle leerjaren)

Aan iedere groep zijn een groepsleerkracht en een onderwijsassistent gekoppeld.

De teamleider in het SO is verantwoordelijk voor alle leerlingenzaken in de verschillende groepen en
voor de begeleiding van de groepsleerkrachten in het dagelijks werk met de leerlingen.
Verder is er een zorgteam leerlingen, deze bestaat uit: de teamleider, de psycholoog en de ASS-
coördinator. Vanuit dit zorgteam wordt de leerlingenzorg aangestuurd.

Vanuit het SO stromen leerlingen door naar het Praktijkonderwijs of vorm van Voortgezet Speciaal Onderwijs.

  Dit filmpje geeft in ruim een vijf minuten een goed beeld van de SO Boslust 

 

 

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

 

 

De Boslust werkt verder samen met:

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila