• Websitebanner1.png
  • Websitebanner2.png
  • Websitebanner3.png
  • Websitebanner4.png

Welkom op de site van de Boslust

Op deze website vindt u veel informatie met betrekking tot de Boslust. De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school is er voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-/emotioneel gebied.

Ook wordt er onderwijs aangeboden, binnen de leeftijdscategorie van het SO (4 t/m 12 jrg.), aan leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

We proberen een schoolklimaat te realiseren waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen, zowel op het gebied van de cognitieve vaardigheden, alsmede op sociaal-/ emotioneel terrein.

 Wilt u meer informatie of een keer komen kijken dan kunt u altijd contact opnemen met onze school.
Vacatures

Aquila vacatures

Gezocht nieuwe collega's!
Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief juni

juni 2024
Boerderij

Leerlingen

zoeken boerderij!

  Missie en visie

Je zal ons een zorg zijn!


We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om deze leerlingen te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Uitgangspunten van onze school zijn:

  • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
  • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
  • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
  • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.
De school en zijn leerlingen
Hoofdingang Boslust

De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

De school heeft een drietal locaties:

  • locatie Wolfskuil met de afdelingen SO en VSO (VSO Wolfskuil)
  • locatie Laarakkers met de afdeling VSO (VSO Laarakkers)
  • locatie Hoogengraven met de afdeling SO structuur

De SO afdelingen zijn bestemd voor de leerlingen van 4 jrg. t/m 12 jrg.
De VSO afdelingen zijn er voor de leerlingen van 12 jrg. t/m 19 jrg.

De organisatie van de school
Keuken Boslust

Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft elf groepen.

Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Boslust Laarakkers en een stroom VSO Boslust Wolfskuil.

In totaliteit kent de school elf VSO-groepen.

Contactgegevens

Hoofdgebouw 'boslust'
Jhr. Repelaerlaan 2
7731 AN Ommen
tel: 0529 769053

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

Dependance 'Hoogengraven'
Coevorderweg 20
7737 PG Ommen
tel: 0529 215047

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila

De Boslust werkt samen met:

De Boslust website maakt gebruik van cookies om goed te functioneren.

Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we je toestemming om de cookies te plaatsen.