Wat is kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door bijvoorbeeld verschillende lichamelijke aandoeningen of verstandelijke beperkingen. Hierdoor doen kinderen te weinig motorische ervaring op. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een kinderfysiotherapeutische behandeling.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar met onder andere lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Deze kinderen hebben vaak een achterstand of een afwijkende grof- en/of fijnmotorische ontwikkeling of hebben problemen met bewegingsvaardigheden.

 

Fysio3web

Wanneer is het tijd voor kinderfysiotherapie?

Naast de huisarts, jeugdarts of kinderarts, zijn het vaak de ouders en leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen of angstig zijn om te bewegen. Daarnaast is kinderfysiotherapie geïndiceerd bij de volgende aandoeningen of signalen:

 • mentale retardatie/verstandelijke beperking
 • cerebrale parese
 • syndromen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • grofmotorische ontwikkelingsachterstand
 • sensomotorische problemen
 • schrijfproblemen of fijnmotorische problemen
 • houdingsproblemen
 • afwijkend looppatroon
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • ademhalingsproblematiek
 • DCD (Developmentel Coördination Disorder)
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • overgewicht of slechte conditie

Wat is de werkwijze wat betreft de kinderfysiotherapie op school de Boslust?

Een kind kan via de teamleider worden aangemeld voor kinderfysiotherapie. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden en aan hand hiervan zal, in overleg met de ouders en leerkrachten, een behandelplan worden opgesteld. De kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, deze is afhankelijk van de hulpvraag gericht op de fijne en/of de grove motoriek of een bewegingsvaardigheid. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen (met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen) en moet het plezier in bewegen vergroten. Daarnaast moet het oefenmateriaal ook bepaalde motorische functies aanspreken. Door gericht en spelend te bewegen, ontwikkelen kinderen het gebruik van hun zintuigen en hun motoriek. Zo werken ze ook aan de algemene leervoorwaarden. Denk dan bijvoorbeeld aan de automatisering van motorische basisvoorwaarden, het zelfvertrouwen en de ruimtelijke oriëntatie. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten/aandoeningen duurt de behandeling vaak langer. Waar nodig kunnen wij, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Fysio4web

Kosten

Kinderen tot 18 jaar krijgen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Let wel, dat geldt tot 18 behandelingen per kalenderjaar. Voor extra behandelingen kunt u zich wel aanvullend verzekeren.
Kinderen tot 18 jaar met bepaalde chronische aandoeningen kunnen in aanmerking komen voor een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering, hiervoor is wel een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

U kunt ook zonder verwijzing de kinderfysiotherapeut (DTF) om advies vragen.
Neem voor meer informatie hierover gerust contact met ons op.

 

Dorien Schilder - van den Belt, master Kinderfysiotherapeut

Isabel Geerding, master Kinderfysiotherapeut

Lisette Schurink-Bouwmeester, master Kinderfysiotherapeut

 

fysiocarrousel

Hydrotherapie bij kinderen met een verstandelijke beperking in de kinder-fysiotherapeutische behandeling

Hoe werkt hydrotherapie?

Het water van het zwembad zorgt ervoor dat je op een meer ontspannen manier oefeningen kunt doen. Door de “opwaartse druk” van het water kan een kind makkelijker bewegingen maken. Niet alleen bewegen wordt makkelijker, maar het lichaam wordt ook veel stabieler. Stabiliteitsoefeningen die “op het droge” soms niet altijd even makkelijk of mogelijk zijn kunnen in het water vaak wel gedaan worden. Lang op 1 been staan wordt dan bijvoorbeeld ineens veel makkelijker. Volgens verschillende onderzoeken binnen de fysiotherapie is er gebleken dat therapie in het water een positief effect heeft op de gezondheid en het motorisch functioneren.

Wat is de toegevoegde waarde van hydrotherapie voor kinderen met een verstandelijke en motorische beperking?

Hydrotherapie is een alternatief voor een reguliere kinder-fysiotherapeutische behandeling of een aanvulling op deze behandelingen. Bij hydrotherapie wordt gebruik gemaakt van de positieve invloeden van water. Water heeft daarnaast een rustgevende invloed en stimuleert kinderen om te bewegen. Verder geeft water continue een lichte weerstand bij de bewegingen die het kind maakt, dit geeft een sensorische stimulatie/prikkeling wat uiteindelijk spieren en het evenwicht stimuleert.

zwembad

Voor wie is deze behandelmethode geschikt?

Deze behandelmethode is geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperking met de volgende kenmerken:

 • Kinderen met krachtsverlies of een hele lage spierspanning (tonus) waarbij oefenen in de oefenzaal eigenlijk al te zwaar/moeilijk
 • Kinderen met veel overgewicht wat hen belemmert in het oefenen
 • Kinderen die erg gespannen zijn en veel moeite hebben met het ontspannen, wat hen in de weg zit bij hun dagelijkse functioneren
 • Kinderen met sensorische integratieproblemen waarbij het niet voldoende lukt om in de oefenzaal te oefenen of het kan ter aanvulling op de reguliere kinderfysiotherapie gebruikt worden.

Wat zijn de kosten van hydrotherapie?

De behandelingen vallen onder de kinder-fysiotherapeutische behandelingen. Dit betekent dat het vanuit de basisverzekering wordt vergoed ivm de meeste kinderen van de Boslust een chronische indicatie hebben.