De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school is er voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-/emotioneel gebied. Ook wordt er onderwijs aangeboden, binnen de leeftijdscategorie van het SO (4 t/m 12 jrg.), aan leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school is gevestigd op drie locaties in Ommen.

We proberen een schoolklimaat te realiseren waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen, zowel op het gebied van de cognitieve vaardigheden, alsmede op sociaal-/ emotioneel terrein.

De school heeft een drietal locaties:

 • locatie Wolfskuil met de afdelingen SO en VSO (VSO Wolfskuil)
 • locatie Laarakkers met de afdeling VSO (VSO Laarakkers)
 • locatie Hoogengraven met de afdeling SO structuur

De SO afdelingen zijn bestemd voor de leerlingen van 4 jrg. t/m 12 jrg.
De VSO afdelingen zijn er voor de leerlingen van 12 jrg. t/m 19 jrg.

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie ligt aan de Jhr. Repelaerlaan 2 te Ommen. Het gebouw heeft de vorm van een hoofdletter H, met aan de ene kant van deze H de SO groepen. En aan de andere kant de VSO BW (Boslust Wolfskuil) groepen. Het middenstuk van de H wordt in gebruik genomen door een gymnastieklokaal, een watergewenning bad en een grote gemeenschappelijke hal. Het gebouw kent geen drempels, heeft brede gangen en is daarmee rolstoelvriendelijk.

Afdeling SO / Wolfskuil
Op deze hoofdlocatie is de SO afdeling gehuisvest. Elke SO groep heeft daar een leslokaal met een plus-ruimte (extra ruimte aan het leslokaal)

Afdeling VSO / Wolfskuil
Aan de andere kant van de hoofletter H het hoofdgebouw zijn alle groepen van de VSO Wolfskuil gehuisvest. Zij hebben daar hun les- en praktijklokalen.

Het buitenterrein kent twee speelplaatsen; één voor de SO-groepen en één voor de VSO-groepen. Dit buitenterrein is van een hekwerk voorzien. Hier is ruimte voor buitenspel, zowel voor leerlingen die interesse hebben in het actieve spel, alsmede voor hen die aan een rolstoel gebonden zijn. De inrichting van de speelplaats in mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van diverse sponsoren.

Dependances

De dependance Laarakkers is gehuisvest aan de Nering Bögelstraat 5 te Ommen.

Afdeling VSO/ Laarakkers
Op de dependance zitten vijf de groepen van de VSO Boslust Laarakkers afdeling. Deze groepen beschikken elk over een eigen leslokaal. Naast deze leslokalen is er een technieklokaal, een keuken en een huishoudlokaal. Het stage-bureau van de gehele Boslust, zowel voor de VSO Boslust Laarakkers afdeling alsmede de VSO Boslust Wolfskuil afdeling, is gevestigd in deze dependance.

De dependance Hoogengraven is gehuisvest aan de Coevorderweg 20 te Stegeren.

Afdeling SO structuur
Op deze locatie zijn de SO groepen structuur gehuisvest.

Het buitenterrein kent een schoolplein en een voetbal veld. Er is ruimte voor spel door de jongere leerling en de oudere leerling.

Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft elf groepen.

Speciaal Onderwijs (SO) - hoofdlocatie

 • Groep SO Blauw (leerjaar 1 t/m 2)
 • Groep SO Geel (leerjaar 2 t/m 4)
 • Groep SO Lila (leerjaar 4 t/m 5)
 • Groep SO Rood (leerjaar 5 t/m 6)
 • Groep SO Groen (leerjaar 6 t/m 7)
 • Groep SO Oranje (leerjaar 7 t/m 8)
 • Groep SO Wit (leerjaar 7 t/m 8)
 • Groep SO Paars (leerjaar 1 t/m 8)

Speciaal onderwijs (SO-structuur) - dependance Hoogengraven

 • Groep Structuur 1 (leerjaar 3 t/m 4)
 • Groep Structuur 2 (leerjaar 5 t/m 6)
 • Groep Structuur 3 (leerjaar  7 t/m 8)

Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Boslust Laarakkers en een stroom VSO Boslust Wolfskuil. In totaliteit kent de school elf VSO-groepen.

VSO BL (Boslust Laarakkers)- dependance

 • Groep VSO BL1
 • Groep VSO BL2
 • Groep VSO BL3
 • Groep VSO BL4
 • Groep VSO BL5

VSO BW (Boslust Wolfskuil) - hoofdlocatie

 • Groep VSO BW 1   - specifieke onderwijsgroep voor alle leerjaren VSO BW
 • Groep VSO BW 2a - integratieklas VSO Boslust en VO Vechtdal College
 • Groep VSO BW 2b - leerjaar 1 en 2
 • Groep VSO BW 2c - leerjaar 2 en 3
 • Groep VSO BW 3   - leerjaar 4 en 5
 • Groep VSO BW 4   - leerjaar 6 en 7

 

Je zal ons een zorg zijn!


We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om deze leerlingen te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.


Uitgangspunten van onze school zijn:

 • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
 • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
 • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
 • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.