De logopedist binnen de Boslust houdt zich bezig met het signaleren, onderzoeken en behandelen van stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor.

Communicatie is voor onze leerlingen van essentieel belang. Binnen de school is het de taak van de logopedist om leerlingen, leerkrachten en ouders te begeleiden op het gebied van het stimuleren en optimaliseren van de spraak/taalontwikkeling en communicatie. Het gaat om vaardigheden die nodig zijn om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

Vanuit een hulpvraag, gesteld door de leerkracht, ouders/verzorgers, wordt logopedisch onderzoek uitgevoerd.

Er wordt gekeken naar:

  • Articulatie
  • Taalbegrip
  • Taalproductie
  • Communicatie mogelijkheden
  • Andere zaken als bijvoorbeeld stotteren en afwijkende mondgewoonten.

Na onderzoek wordt gekeken of en zo ja welke vorm van begeleiding wenselijk is en wordt een therapieplan opgesteld. Overleg met teamleden en andere betrokkenen is nodig om een goed plan van aanpak te kunnen opstellen voor de begeleiding van elke leerling.

Binnen de school wordt de communicatie gestimuleerd met Totale communicatie. Bij Totale communicatie zijn alle vormen van communicatie mogelijk zijn (bijv. ondersteunende gebaren, picto’s, foto’s, concrete voorwerpen, tekeningen, lichaamstaal). Door het gebruik van visualisatie kan de leerling zo zelfstandig mogelijk functioneren.

In de SO-groepen en in het VSO wordt de logopedie zowel individueel als in (kleine) groepen aangeboden. Welke begeleidingsvorm aangeboden wordt is afhankelijk van de hulpvraag en specifieke (leer- en/of persoons-)kenmerken van de leerling.

Naast communicatie houdt de logopedist zich ook bezig met het geven van begeleiding bij eet- en drinkproblemen en Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek (prikkelverwerking).