De Boslust vindt het belangrijk dat haar leerlingen de kans krijgen om zelf te ervaren hoe veel plezier ze kunnen hebben met sporten en bewegen. De school werkt sinds 2010 samen met Special Heroes. Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een landelijk stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten, is aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het programma, met als doel de sport- en beweegparticipatie te vergroten, door leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Sport en cultuur zorgen niet alleen voor verbetering van de fysieke fitheid, maar ook voor meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer sociale interactie. Daarmee zijn sport en cultuur ook van waarde om de maatschappelijke participatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren te versterken. Het succes van het programma in de afgelopen tien jaar en de behoefte aan een vergelijkbaar programma op het gebied van kunst en cultuur heeft ervoor gezorgd dat er nu naast Special Heroes Sport ook Special Heroes Art is.

survivalrun

De methodiek
Binnen het onderwijs blijkt dat vakdocenten bewegingsonderwijs een goede doorstroom naar sportaanbieders en verankering van sportstimulering in het schoolbeleid missen. Special Heroes speelt hier op in met haar programma door kennismakingsactiviteiten in sport en bewegen, en verduurzaming van het programma. We doen dit onder andere door nauw samen te werken met vakdocenten, sportverenigingen en –aanbieders en gemeenten.

 • De methodiek van Special Heroes kent drie praktische fasen:
  Fase 1 Binnenschools aanbod
  Sportverenigingen en andere sportaanbieders organiseren tijdens de lesuren sport- en beweegactiviteiten in kennismakingsblokken van drie à vier weken.
 • Fase 2 Naschools / buitenschools aanbod
  Sportverenigingen verzorgen aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op school of bij de vereniging.
 • Fase 3 Nazorgtraject
  Centraal in fase 3 staat het realiseren van de continuïteit van het programma en de sport- en beweegdeelname van de leerling.

Dankzij Special Heroes maken leerlingen van de Boslust jaarlijks kennis met diverse sport- en verenigingsactiviteiten. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Doel is om ieder schooljaar twee verschillende kennismakingsblokken (clinics) te organiseren. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Survival Challenge georganiseerd door Special Heroes.

Meer informatie over Special Heroes is te vinden op de website www.specialheroes.nl

Specialheroes