Doel 

Medewerkers van de ‘Boslust’ weten hoe te handelen wanneer een leerling wegloopt.

Wat verstaan we onder weglopen

Het schoolterrein verlaten zonder dat daarvoor toestemming verleend is.

Indien een leerling weggelopen is

Indien een leerling weggelopen is, dienen de leerkrachten en andere medewerkers als volgt te handelen:

 • De leerkracht gaat niet meteen zelf achter de leerling aan.
 • De leerkracht meldt bij de directeur, teamleider of de administratie zo spoedig mogelijk om welke leerling(en) het gaat en, in het kort, wat er is voorgevallen en of de leerling verontrustende uitlatingen heeft gedaan.
 • De leerkracht blijft bij zijn/haar eigen groep of draagt het toezicht daarop over aan een beschikbare collega. Ofwel: de leerkracht laat zijn/haar groep nooit alleen.
 • SO/P: er wordt direct begonnen met zoeken. Deze actie wordt ingezet door de directeur, teamleider of door de administratie. VSO TP: meldt de leerling zich niet binnen 15 minuten, dan worden twee medewerkers ingezet om te zoeken. Deze actie wordt ingezet door de directeur, teamleider of door de administratie.
 • Wanneer de leerling zich na 15 minuten niet gemeld heeft of gevonden is, worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld door de directeur, teamleider of door de administratie. In dat gesprek wordt:

- ouder(s)/verzorger(s) de situatie uitgelegd;
- bij ouders aangegeven dat de school niet langer de verantwoordelijkheid kan dragen nu de leerling het gebouw en/of plein verlaten heeft;
- met ouders besproken of de hulp van de politie wordt ingeroepen. 

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet bereikt kunnen worden, wordt de hulp van de politie in ieder geval ingeroepen. blijven twee medewerkers blijven zoeken. Deze medewerkers onderhouden tijdens het zoeken contact met de school.

 • Indien de school de politie informeert over de leerling, dan geeft ze een zo volledig signalement en volgt eventuele nadere adviezen van de politie op. Digitale foto van elke leerling moet beschikbaar zijn om naar de politie te kunnen sturen i.v.m. eventueel ‘amber alert’. Wanneer de leerling gevonden is, wordt de leerling (SO/VSO) meegenomen naar school. Is de leerling (VSO) agressief dan zal alleen verbaal en vanaf veilige afstand geprobeerd worden de leerling naar de school terug te leiden. Wanneer dit niet lukt, houdt één van de medewerkers op afstand de leerling in de gaten in afwachting van de komst van de ouder(s)/verzorger(s) of de politie.

Wanneer de leerling weer terug is

 • Er is een gesprek met de leerkracht, teamleider, (leerling) en de ouders over:
  - het voorval
  - de vervolgmaatregelen
 • De leerkracht maakt een verslag in het leerling-journaal.

kaartjedvaart

Locatie Dedemsvaart

kaartjeommen

  Locatie Laarakkers

  Hier kunt u het protocol als PDF downloaden.