Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij meestal naar leeftijd geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft zes groepen.

Groepsindeling, Speciaal Onderwijs (SO)

 • Groep SO Blauw
 • Groep SO Geel
 • Groep SO Rood
 • Groep SO Groen
 • Groep SO Oranje
 • Groep SO Paars

Met ongeveer 12 jaar gaan de leerlingen naar het Voortgezet onderwijs. Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Theorie/Praktijk-onderwijs en een stroom VSO-Praktijk-onderwijs. In totaliteit kent de school acht VSO-groepen

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

 • Groep VSO TP1
 • Groep VSO TP2            
 • Groep VSO TP3            
 • Groep VSO TP4            
 • Groep VSO P1 ZON
 • Groep VSO P2
 • Groep VSO P3
 • Groep VSO P4